Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επιχείρησης

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ΕπιχείρισηςΗ επαγγελματική αστική ευθύνη είναι η πιο διαδεδομένη και καλύπτει τον ασφαλισμένο επαγγελματία από λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Γιατροί κάθε ειδικότητας, Φαρμακοποιοί, Α.Ε. Λογιστών και Δικηγόρων, Πολιτικοί Μηχανικοί και Εργολάβοι οικοδομών είναι συχνά στο στόχαστρο δικαστικών διαμαχών με απαιτήσεις εκατομμυρίων, για λάθη και παραλείψεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει εκδώσει οδηγία για την υποχρεωτική ασφάλιση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης και με καλυπτόμενο κεφάλαιο 1.120.200€ για κάθε απαίτηση συμπεριλαμβανομένων δαπανών και εξόδων και 1.680.300€ συνολικά για την ασφαλιστική περίοδο συμπεριλαμβανομένων δαπανών και εξόδων, ενώ όλα δείχνουν ότι το ίδιο θα γίνει σταδιακά και με άλλες κατηγορίες επαγγελματιών.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει τον επαγγελματία από το άγχος της “άτυχης” στιγμής και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης. Κάθε επαγγελματίας αλλά και κάθε επιχείρηση μπορεί και πρέπει να έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που μπορεί να διαμορφωθεί στα μέτρα της π.χ. εστιατόριο μπορεί να καλυφθεί για τον κίνδυνο δηλητηρίασης, πάρκινγκ μπορεί να καλυφθεί για τον κίνδυνο ζημίας στα αυτοκίνητα πελατών, βιομηχανία τροφίμων μπορεί να καλυφθεί με συμβόλαιο ευθύνης προϊόντων για ελαττωματικά προϊόντα κλπ.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• Γενική Αστική Ευθύνη
• Εργοδότη
• Τεχνικών Εταιρειών
• Φαρμακοποιών
• Ελαττωματικών Προϊόντων
• Περιβαλλοντική Ευθύνη
• Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
• Αρχιτεκτόνων / Μηχανικών
• Tour Operators
• Λογιστές & Επαγγελματίες Φορολογικών Υπηρεσιών
• ΚΤΕΟ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα νέα μας