Ασφάλιση Σκαφών

asfaleiew skafwnΓια πολλούς Έλληνες η επαφή με τη θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του που συνδέεται με την απόκτηση σκάφους για ψυχαγωγία, ψυχική ισορροπία και σπορ. Γι’ αυτό η φροντίδα για την εξασφάλισή του αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον κάθε ιδιοκτήτη σκάφους.

Όσοι έχουν εμπειρία από τη θάλασσα μάλιστα γνωρίζουν πόσο πιο ευάλωτη σε κινδύνους είναι η περιουσία που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και συνδέεται με μετακινήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος εξάλλου που είναι νομικά επιβεβλημένη η ασφάλιση για κινδύνους Αστικής Ευθύνης προς άλλα πρόσωπα, περιβαλλοντική ρύπανση ή πρόκλησης βλαβών.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο του Μαυρομάτη Μάριου στην Πάρο προσφέρει ασφαλιστικές προτάσεις που καλύπτουν ολόπλευρα το σκάφος και τον ιδιοκτήτη του.
Συγκεκριμένα ;
• Ασφάλειες για κάθε τύπο σκάφους για ιδία χρήση, ενοικίαση, μηχανοκίνητο ή ιστιοφόρο.
• Κάλυψη απέναντι σε ζημιές προς έτερα πρόσωπα (Αστικής Ευθύνης), αλλά και τους χρήστες του σκάφους.
• Αποζημίωση σε περιπτώσεις κλοπής, καταστροφών από διάφορες αιτίες, φθορές λόγω κακών καιρικών συνθηκών, φωτιάς, εμβολή από άλλο πλεούμενο, σύγκρουση σε βράχο ή προκυμαία, κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης ρυμούλκησης ή ανάσυρσης ναυαγίου. Ακόμη παρέχεται αποζημίωση για απώλεια προσωπικών ειδών που βρίσκονται επάνω στο σκάφος.
• Κάλυψη επισκευής μηχανικών βλαβών του σκάφους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα νέα μας