Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής

group health insurance parosΗ ανάπτυξη και ποιότητα εργασιών κάθε επιχείρησης στηρίζονται στην παραγωγικότητα και την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Στη σημερινή εποχή περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη τη στήριξη από τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται.

Ο υψηλός ιατρικός πληθωρισμός σε συνδυασμό με την αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων περίθαλψης που παρέχονται από τα κρατικά ταμεία ασφάλισης, καθιστούν ολοένα και πιο δυσβάσταχτο το κόστος υπηρεσιών υγείας για τους εργαζόμενους.

Η Ομαδική ασφάλιση που παρέχεται από τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες τους είναι ένα ισχυρό κίνητρο, που δυναμώνει τη σχέση εργοδότη και εργαζομένου και δημιουργεί τις συνθήκες για μεγαλύτερη προσπάθεια και αποδοτικότητα από το ανθρώπινο δυναμικό, παράλληλα με την αναβάθμιση των παροχών για πιο ολοκληρωμένη κάλυψη τους σε περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων. Επίσης υπάρχουν συμβόλαια ομαδικής ασφάλισης που εξασφαλίζουν συμπληρωματική σύνταξη στους εργαζομένους, όταν συνταξιοδοτηθούν.

Με τα προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων μπορείτε να ασφαλίσετε τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας άμεσα και ολοκληρωτικά με τις εξής παροχές:
• Παροχή Σύνταξης
• Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εργασία
• Θάνατος ή Μόνιμη Ολική / Μερική Αναπηρία από Ατύχημα
• Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα για εργασία (Απώλεια Εισοδήματος)
• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα
• Νοσοκομειακή Περίθαλψη
• Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών
• Νοσοκομειακό / Χειρουργικό Επίδομα
• Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα νέα μας